Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Grimma Program. at HUST & VACE (from 24/3 to 21/8/2011 and 31/12/2012)(3)

TS. Trần Mạnh Tiến

image_galleryHọ và tên: TS. Trần Mạnh Tiến
Ngày tháng năm sinh: 21/8/1955
Chức vụ: Giảng viên
Giới tính: Nam
Địa chỉ e-mail: tmtien-1955@yahoo.com

Hướng chuyên môn:

Ø Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học (thuỷ cơ – truyền nhiệt – chuyển khối).

Ø Công nghệ chưng cất tinh dầu trong chân không bằng tháp đệm

Ø Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải lỏng trong công nghệ hoá – thực phẩm. Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải lỏng cơ sở chế tác nhựa xuất khẩu quy mô nhỏ.

Ø Nghiên cứu cháy nổ, thảm hoạ công nghiệp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét