Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Triển lãm hoa Chelsea

Triển lãm hoa Chelsea

Đây là triển lãm thường niên nổi tiếng nhất thế giới do Hội Làm vườn Hoàng Gia Anh tổ chức và cũng thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng về xem triển lãm...
previous

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

next

Ảnh 2 của 12 ảnh

* Giấu chú thích
* Xem slide

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét