Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc

Xem tin gốc

ĐCSVN - 1 giờ trước lượt xem

Xay dung doi ngu tri thuc vung manh la truc tiep nang tam tri tue cua dan toc

- Ngày 15/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (Khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Facebook Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộcTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

Đây là hoạt động tiếp theo của đồng chí Tổng Bí thư về chủ đề xây dựng đội ngũ trí thức sau các chuyến thăm và làm việc với các cơ quan nghiên cứu khoa học mấy ngày trước đây. Cùng đi với Tổng Bí thư, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức ở Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban, các đồng chí chuyên gia cao cấp và cán bộ quản lý chủ chốt của Ban đã nồng nhiệt chào đón đồng chí Tổng Bí thư và đoàn đại biểu Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW. Báo cáo nêu rõ các kết quả, thành tựu đạt được là: xây dựng, cải thiện môi trường, điều kiện hoạt động của trí thức; bước đầu thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức; đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội của Đảng đối với đội ngũ trí thức… Bên cạnh đó, các hạn chế, yếu kém cần lưu ý là: việc triển khai thực hiện và thể chế hóa Nghị quyết số 27 còn chậm, chưa thật sự nghiêm túc; công tác tuyên truyền chưa được chú ý đúng mức, hiệu quả còn thấp; công tác kiểm tra, đôn đốc chưa thật sự sâu sát; môi trường, điều kiện làm việc của trí thức còn khó khăn; chính sách đãi ngộ trí thức chưa thật sự tạo được động lực…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự phấn khởi có dịp thăm Ban Tuyên giáo Trung ương là ban Đảng đầu tiên mà Tổng Bí thư đến làm việc nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện một trong những chủ trương, nhiệm vụ hệ trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và hệ thống chính trị là xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư đề nghị đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và lãnh đạo Chính phủ phát biểu đánh giá khách quan, cụ thể về tình hình triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn đại biểu Trung ương nhất trí ghi nhận các kết quả đạt được; đồng thời, thẳng thắn vạch ra những hạn chế trong quá trình 3 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW từ tháng 8-2008 đến nay. Đó là: nhiều bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương chưa có kế hoạch triển khai Nghị quyết; chính sách tiền lương và chế độ chính sách nói chung đối với trí thức còn nhiều bất cập; chưa có chính sách đãi ngộ đột phá đối với các nhóm trí thức đặc biệt; các nguồn lực đảm bảo thực hiện Nghị quyết chưa được chuẩn bị đầy đủ; nhiều tâm tư, nguyện vọng, trăn trở của trí thức chưa được nắm bắt, giải quyết thỏa đáng; chưa có cơ chế chủ động huy động, tổ chức trí thức nghiên cứu, tham mưu về những vấn đề chiến lược nhạy cảm đối với sự phát triển của đất nước; chưa có sự quan tâm đúng mức đối với khoa học xã hội; công tác quản lý đào tạo còn nhiều yếu kém, vẫn để xảy ra tình trạng bằng cấp chưa phản ánh đúng trình độ học thuật; những yếu kém của trí thức Việt Nam chưa được quan tâm khắc phục; vẫn tồn tại tình trạng hành chính hóa hoạt động của trí thức; khoa học về lãnh đạo, quản lý, phát huy đội ngũ trí thức còn nhiều điểm chưa sáng tỏ; cơ chế phân bổ ngân sách, quản lý kinh phí khoa học còn nhiều bất hợp lý kéo dài nhiều năm chưa được tháo gỡ…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định phát huy, phát triển đội ngũ trí thức là một trong những công tác được quan tâm thường xuyên của Chính phủ, đó cũng là một phần trong đột phá chiến lược thứ hai là phát triển nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng cao. Chính phủ đã xây dựng, ban hành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 cho các ngành, lĩnh vực, địa phương. Bản Quy hoạch là điểm đột phá nhằm đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ trong những năm tới.

Đồng chí Phó Thủ tướng nêu rõ 7 nhóm giải pháp lớn trong 5 - 10 năm tới nhằm đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ trí thức; đồng thời, kiến nghị tăng cường cơ chế phối hợp giữa các ban Đảng ở Trung ương và các bộ thuộc Chính phủ trong công tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và phát triển trí thức; các trung tâm khoa học cần xây dựng chương trình phát triển quốc gia trình Thủ tướng phê duyệt, trong đó có chương trình phát triển khoa học xã hội.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng cảm ơn các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương suốt 3 tháng qua để chuẩn bị các văn bản báo cáo Tổng Bí thư về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh: Nghị quyết về trí thức đã đáp ứng sự mong mỏi của đội ngũ trí thức, cán bộ, đảng viên và nhân dân nói chung; đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức, hiệp hội và bản thân đội ngũ trí thức. Với vai trò, vị trí là cơ quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương nghiêm túc ghi nhận những ý kiến, đánh giá, đề xuất… của các đại biểu tại buổi làm việc; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 27 NQ/TW và báo cáo kịp thời Bộ Chính tri, Ban Bí thư.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì phối hợp với các đơn vị hữu quan chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng bản Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27– NQ/TW; hoan nghênh lãnh đạo Chính phủ đã dành sự quan tâm thường xuyên đến xây dựng đội ngũ trí thức.

Tổng Bí thư khẳng định: thực tế đã chứng minh Nghị quyết số 27– NQ/TW ra đời kịp thời, có nội dung sát hợp, được triển khai đồng bộ, đem lại kết quả, thành tựu đáng ghi nhận, bước đầu đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết còn rất chậm, chưa thật sự nghiêm túc, phản ánh ý thức chấp hành Nghị quyết của một số cấp ủy Đảng chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết số 27– NQ/TW trong những năm tới, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ sau đây:

Một là, tăng cường mạnh mẽ hơn công tác tuyên truyền, công tác xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch triển khai, đôn đốc, kiểm tra. Phải đặc biệt quán triệt các quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, trong đó có quan điểm xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các đề án có liên quan đến xây dựng đội ngũ trí thức.

Ba là, tích cực chỉ đạo có hiệu quả quá trình soạn thảo, ban hành các nghị quyết của Trung ương khóa XI, trong đó có Nghị quyết về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, cải tiến cơ chế phối hợp, chuẩn bị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Năm là, sau buổi làm việc hôm nay, có thông báo kết luận về các nội dung, nhiệm vụ đã thống nhất, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời cần lựa chọn một số công việc cấp bách, then chốt để tập trung triển khai thực hiện, tạo chuyển biến trên thực tế để tăng cường niềm tin của trí thức, đảng viên và nhân dân nói chung./.

Từ khóa liên quan
Danh từ

* trí thức
* nghị quyết
* trung ương
* đội ngũ
* tổng bí thư
* đồng chí
* Đảng

Tổ chức

* Ban Tuyên giáo Trung ương

Động từ

* triển khai
* xây dựng
* công tác

Địa danh thế giới

* Hà Nội

Tên người

* Nguyễn Phú Trọng
* Nguyễn Thiện Nhân

Từ chuyên môn

* nghiên cứu khoa học

Tin đọc nhiều

* Điều động, bổ nhiệm hai Thứ trưởng - Chinhphu.vn 9124 lượt đọc
* Ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - Dân Việt 7358 lượt đọc
* TPHCM bổ nhiệm nhân sự một số đơn vị - Gafin.vn 1405 lượt đọc
* Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công... - Gafin.vn 283 lượt đọc
* Quảng Ninh có bí thư tỉnh ủy mới - SGTT 182 lượt đọc
* Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: Giữ vững an ninh... - SGGP 150 lượt đọc
* Tuổi trẻ hướng về biên giới hải đảo - Đại Đoàn Kết 137 lượt đọc
* Bản hướng dẫn DOC và áp lực độ nóng Biển Đông* - Tuần Việt Nam 76 lượt đọc

Chưa có bình luận nào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét