Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Asso.Prof.Program at HUT @VACE (from 24/12/2009 to 20/11/2013)(4)

Thứ Năm, 24/12/2009 7:0 AM
Sư Tử
Mọi người bạn gặp hôm nay sẽ bị thu hút bởi năng lực tuyệt vời và những cuộc trò chuyện hữu ích của bạn. Đây là lúc thích hợp để nhìn lại những cuộc tranh luận của mình, tìm cách lắng nghe những điều trước đây bạn luôn phản đối, biết đâu bạn sẽ thấy mặt khác của vấn đề.
Asso.Prof.Program at HUT @VACE (from 24/12/2009 to 20/11/2013)(4)Asso.Prof.Program at HUT @VACE (from 24/12/2009 to 20/11/2013)(4)Asso.Prof.Program at HUT @VACE (from 24/12/2009 to 20/11/2013)(4)Asso.Prof.Program at HUT @VACE (from 24/12/2009 to 20/11/2013)(4)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét