Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009

Người đẹp và hoa

Người đẹp và hoa
(20/12/2009 07:12:26)
Hoa tô điểm cho bức ảnh và người đẹp làm hoa thêm thắm tươi.
Trương Lệ

Thích Vy

Son Tae Young

Nhạn Đan Thần


Mạnh Tây

Hán Vân Vân

Đường Thu Định

Đặng Thiên Thanh

Châu Vỹ Đồng

Tôn Lệ

Triệu Vy
L.L

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét