Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Công chức có tài sẽ được nâng lương nhanh, nhiều

Công chức có tài sẽ được nâng lương nhanh, nhiều
29/09/2011 06:27

(VTC News) – Sẽ nâng tỷ lệ công chức được nâng lương trước thời hạn do làm việc xuất sắc từ 5% lên 10%.

Công chức có tài sẽ được nâng lương nhanh, nhiều
Năm 2012, công chức sẽ đ ược nâng lương.Để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm tốt việc công, đảm bảo những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, Bộ Nội vụ dự kiến đổi mới chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch.Nếu giữ bảng lương như hiện nay thì cứ sau mỗi khoảng thời gian xếp lương ở ngạch (loại A và B: 3 năm, loại C và D: 2 năm) và hoàn thành nhiệm vụ được giao thì nâng 1 bậc lương.Nếu thiết kế bảng lương theo phương án mỗi ngạch có 1 bậc lương thì cứ sau mỗi khoảng thời gian xếp lương ở ngạch (3 năm với loại A, B, C và 2 năm với loại D) và hoàn thành nhiệm vụ thì được hưởng thêm 5% mức lương hiện hưởng.Sẽ sửa đổi thời gian nâng lương trước 1 năm khi thông báo nghỉ hưu.Nâng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lên từ 5% thành 10%. Từ đó tạo điều kiện cho họ lập nhiều thành tích, khuyến khích những người có tài được nâng lương nhanh.Đặc biệt, thời gian cán bộ, công chức nữ mang thai và nghỉ thai sản sẽ được điều chỉnh và quy định theo pháp luật và luật bảo hiểm xã hội (dự kiến sửa đổi từ 4 tháng lên 6 tháng). Thời gian đó được tính là thời gian hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẽ được cộng với thành tích trong thời gian giữ bậc còn lại để ưu tiên xét nâng bậc trước thời hạn.Đánh giá về điều chỉnh này, TS Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho rằng: “Đây là phương án đổi mang đậm tính nhân văn của những người quân tử”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét