Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Thầy Xoa

ảnh
TS.Trần Mạnh Tiến và KS.Phan Thị Nhàn (K.50 Máy Hoá),trước C1-318,Đại học Bách khoa Hà Nội,ngày 14/10/2010

TS.Trần Mạnh Tiến,trước C1-318,Đại học Bách khoa Hà Nội,sáng 14/10/2010."Thày và Trò"
Thầy Xoa

Kính tặng Hương hồn TS.Trần Xoa-
Người đầu tiên bảo vệ luận án ngành “Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học” ( Mã số :02-10-08) ở trong nước(tháng 12/1986)

Không ngờ, thầy đã đi xa
Ngành ta luôn nghĩ Thầy Xoa vẫn còn
Giáo trình đậm những nét son
Bao nhiêu dự định vẫn còn, Thầy ơi !
&
Thất Khê,Bình Độ,…bao nơi
Sinh viên, bao khóa nên người từ đây?
Một đời, “Chuyển khối” mê say
“Cách chưng bằng muối” vẫn dày Luận văn…
&
An –Giê, Thầy ở mấy năm?
Bạch dương còn có nhớ chăng những lời?
Hóa thân vào với đất trời
Ba hai năm ấy-một đời Giảng Viên!

Đài Hóa Thân Hoàn Vũ,tháng 5 năm 1995
Trần Mạnh Tiến,Hóa Công K-17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét